Kadi Tuum ja teedeehitus

Eesti Teadusagentuur   Teedeehitus

Kadi Tuum on teedeehitusinsener. Teedeehitus pole just väga levinud eriala, mida naised valivad. Kuigi võiks, sest reaalainetes nutikatele sobib see hästi. Head suhtlemisoskust ning töökorraldust on aga ka siin ametis tarvis.