Lauri Lipping ja töö A le Coq’is

Eesti Teadusagentuur   A Le Coq