Hea praktika näide

Pärnu-Jaagupi Põhikooli karjääripäeva õppekäigud

Teemapäeva sihtrühm: 1.–9. klassi õpilased.

Teemapäeva kestus: ühepäevane üritus.

Koostööpartnerid: Halinga valla 16 ettevõtet.

Teemapäeva sisu: karjääripäeval viidi Pärnu-Jaagupi Põhikooli õpilased õppekäikudele Halinga valla ettevõtetesse. Õpilased said valida 16 ettevõtte vahel ning igal õppekäigul käis ettevõttega kokkulepitud arv noori. Õppekäikude raames täitsid õpilased kooli koostatud küsimustiku ning ettevõtetes kohapeal selgitati noortele, millist eriala õppida ja milliseid oskusi läheb ettevõttes või jälgitaval ametikohal töötamiseks vaja. Pärast õppekäiku koguneti koolimajja ning iga rühm koostas külastuse kohta postri, mis kajastas peamisi ettevõtte tegevusi, tööks vajaminevaid oskusi ning nende õppimise võimalusi oma koolis. Karjääripäev lõppes postrite esitlusega.

Koostööpartneritega koostöö alustamine ja arendamine: kooli huvijuht leppis valla ettevõtjatega külastused kokku ning koostas õpilastele ülevaate, milliste töövaldkondade vahel nad valida saavad. Iga külastatud ettevõte sai koolilt kingiks tänumeene.

Kooli ülesanded tegevuse korraldamisel: kooli juhtkond sai valla kodulehelt kohalike ettevõtjate nimekirja ja kontaktandmed, seejärel lepiti kokku üldine päevakord ja tööjaotus. Majandusjuhataja korraldas transpordi, õppealajuhataja leppis õpetajatega kokku, kes millist rühma saadab, huvijuht võttis enda peale rühmadesse registreerimise ning juhendas pärast ettevõtte külastust postrite valmistamist ja esitlust kooli saalis.

Koolivälise partneri ülesanded tegevuse korraldamisel: õpilastele tehti ettevõtetes ringkäigud ja tutvustati eri ametikohtade tööülesandeid. Ettevõtted olid õppekäikudeks hästi valmistunud ning õpilased olid tegevustesse aktiivselt kaasatud.

Kontaktisik ja tema meiliaadress: Katrin Uutsalu, katrin.uutsalu@pjkool.ee .

Veebiaadress lisainfo leidmiseks: www.pjkool.ee/et