Kuidas teha head ettekannet?

PowerPointi ettekanne annab hea võimaluse enda uurimistööd ja tulemusi visuaalselt esitleda, mis kergendab oluliselt sinu tööd. Slaidide ülesehitus peab olema terviklik ning andma edasi olulise info. PowerPointi ettekande koostamisel tuleks lähtuda kahest põhimõttest:

 • pigem vähem kui rohkem
 • lihtne ja praktiline

Slaidide abil tuleks selgitada kolme peamist aspekti:

 1. Mis on töö eesmärk ja selle valiku põhjendus?
 2. Millised  on töös kasutatavad meetodid?
 3. Mis oli töö kokkuvõte, milleni jõuti ja kas püstitatud eesmärk täideti?

Selleks, et ettekande kuulajal oleks sinu töö kohta huvitav kuulda, mõtle läbi ka:

 1. Kes on sinu kuulajad ja kui palju on neil sinu uurimistöö valdkonnast teadmisi? Slaidiettekannet on hea alustada põgusa ülevaatega, et kuulajal tekiks ülevaade valdkonnast ja töö tähtsusest.
 2. Millist muret või probleemi aitad lahendada? Sõltumata sinu uurimistöö teemast, aitab see lahendada mingisugust probleemi või annab panuse lahenduse leidmisesse. Selleks, et kuulajal tekiks kontekst, miks töö oluline on, too selgelt välja uurimistöö probleem ja lahendus.
 3. Pane kuulaja mõtlema. Häid esitlusi on maailmas palju, kuid mõjusa sõnumiga ettekanded jäävad meelde. Mõtle, millega võiksid kuulajale meelde jääda. Kasutada saab enda ettekandes loo rääkimist (inglise keeles storytelling), kuulajale uute ja suuremate küsimuste esitamine jne.

Slaidide koostamise juures on olulised üldised põhimõtted:

 • Ühtlane ja läbiv stiil ehk sarnased värvid, kirjastiil, liikumine ja pildid.
 • Kasuta maksimaalselt kahte erinevat kirja suurust ning mitte rohkem kui kolme erinevat värvi.
 • Esita ühel slaidil võimalikult vähe teksti - väldi lausteksti ning kasuta vaid märksõnu. Ühe slaidi kohta võiks teksti olla kuni 8 punktirida. Üks pilt ütleb rohkem kui tuhat sõna.
 • Kasuta kirjastiili, mida on lihtne lugeda. Väldi kirjut tausta, teksti varjutamist ja suurte tähtedega kirjutamist.
 • Soovitatav teksti suurus pealkirjadel on 10 või 44 ja tekstil 26 kuni 32.
 • Ära kuhja slaidi infoga üle ning jäta piisavalt vaba ruumi.
 • Viitama ettekande lõpus kõikidele kasutatud allikatele.

   

Slaidide kujundamisel on mitmeid valikuid. Vabavaralistelt veebilehtedelt leiad juba valmis disaine, mida saad aluseks võtta:

Ettekande tegemine
Hea ettekanne kõnetab kuulajat. Foto: erakogu

Slaidide juures saad kasutada ka tasuta pildipangas olevaid pilte (pööra tähelepanu nende kasutamise tingimustele):

Mida ei tohiks teha?

 • Väldi väga paljude erinevate võimaluste (kirjastiilid, värvid, suurused, efektid, üleminekud jne) kasutamist
 • Ära kasuta erksaid värve koos, väldi ka neoonvärve ja kirjut tausta
 • Kuhjata slaidi üle paljude joonistega, kasuta ühel slaidil ühte joonist
 • Kasutada tasuta ja teksti kombinatsioone, mis teevad lugemise väga raskeks, näiteks tume taust ja hele kiri, hele taust ja hele kiri ning tume taust ja tume kiri

 

Kasutatud allikad ja edasist lugemist: