Hea praktika näide 1

Kilingi-Nõmme Gümnaasium rahvusvahelises keskkonnaprogrammis GLOBE

Projekti sihtrühm: peamiselt 5.–12. klassi õpilased, kuid osaleda saavad kõik soovijad.

Projekti kestus ja toimumisaeg: Kilingi-Nõmme Gümnaasium osaleb projektis alates 1996. aastast. Programmiga tegeletakse aasta ringi, mais ja septembris aktiivsemalt.

Koostööpartnerid: GLOBE, GLOBE Eesti, Haridus- ja Teadusministeerium.

Projekti sisu: tehakse mõõtmisi ja vaatlusi atmosfääri, pedosfääri, hüdrosfääri ja biosfääri valdkonnas. Osaletakse GLOBE üritustel: suvelaagrites, õppeekspeditsioonidel, uurimistööde konverentsidel, rahvusvahelistel üritustel.

Kooli ülesanded projektis osaledes: vajaduse korral toetab kool rahaliselt, tasudes näiteks osavõtumaksu või transpordikulud ja ürituste korraldamisega seotud väljaminekuid. Koos kooli meeskonnaga (õpetajad, õpilased ja vilistlased) on korraldatud mitu kogu riiki hõlmavat üritust: 2004. a õpilastööde konverents, 2011. a GLOBE suvelaager ja 2018. a GLOBE õppeekspeditsioon.

Koolivälise partneri ülesanded projekti korraldamisel: GLOBE Eesti on varustanud kooli paljude mõõtmisvahenditega, võimaldanud ja toetanud rahaliselt Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi õpilaste ja õpetajate osalemist õpilasseminaridel, suvistel õppeekspeditsioonidel ning rahvusvahelistel üritustel.

Veebiaadress lisainfo leidmiseks: www.globe.gov/, www.globe.ee/.