Hea praktika näide

Tõstamaa õpilasmalev

Tegevuse sihtgrupp: 7.–9. klass.

Tegevuse kestus ja toimumisaeg: igal aastal juunist augustini graafiku alusel.

Koostööpartnerid: SA Tõstamaa Mõis, Tõstamaa Keskkool, Koolituse MTÜ.

Tegevuse sisu: Tõstamaa rühma liikmed saavad enne malevasuve giidikoolituse ning malevlased töötavad suvel mõisakooli külaliste giididena ja etendustel piletimüüjatena. Pärast tööd toimuvad ühised vabaajategevused.

Koostööpartneritega koostöö alustamine ja arendamine: suvisel ajal korraldatakse mõisakooli hoones palju üritusi, muuseumi külastavad turistid ja tullakse ka niisama mõisahoonet uudistama. Mõis vajab lisakäsi ja abiliste koondamiseks loodi Tõstamaa valla noorsootöötaja algatusel õpilasmaleva rühm.

Kooli ülesanded tegevuse korraldamisel: kool komplekteerib malevarühma, annab kooli ruumid ühistegevuste läbiviimiseks, sõlmib kokkulepped noorsootöötajaga.

Koolivälise partneri ülesanded tegevuse korraldamisel: partner korraldab ja reklaamib mõisatuure, koolitab malevlasi, hoiab mõisa ja muuseumi ruumid korras.

Kontaktisik ja tema meiliaadress: Hannele Uutsalu, parnuopilasmalev@gmail.com.

Veebiaadress lisainfo leidmiseks: https://põm.ee.